OMNI tiedote / Länsi-Pohjan kuntien terveyspalveluiden potilastietojärjestelmä Pegasos uudistuu 

Länsi-Pohjan kuntien terveyspalveluiden potilastietojärjestelmä Pegasos uudistuu


Länsi-Pohjan kuntien terveysasemilla, kotihoidossa ja kuntien palveluasumisessa otetaan
tammikuussa 2022 käyttöön uudistunut potilastietojärjestelmä OMNI360. Tämä uudistus koskee siis
Kemiä, Torniota, Keminmaata, Tervolaa, Simoa ja Ylitorniota, sekä L-PSHP (A-klinikan ja
päihdekuntoutusyksikkö Pihlan osalta). Uudistunut järjestelmä tuo jatkoon sujuvuutta, lisää
potilasturvallisuutta ja mahdollistaa uusia lakisääteisiä toimintoja terveydenhuollossa.


Kaikki normaalit terveyskeskuspalvelut ovat toiminnassa entiseen tapaan. Puhelinpalvelut toimivat
samoissa numeroissa ja potilastoimistot palvelevat edelleen, toki palveluissa ja potilastietojen
käsittelyssä voi olla viivettä muuttuneen järjestelmän vuoksi. Toivomme kuntalaisten huomioivan
tämän ja ottavan yhteyttä 18.1. – 26.1. 2022 välisenä aikana puhelimitse ensisijaisesti vain
kiireellisten asioiden vuoksi puheluiden ruuhkautumisen estämiseksi.


Samoin lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnoissa voi ilmetä käyttöönoton yhteydessä parin
viikon aikana hitautta. Uudistuneen järjestelmän käyttöönotto tapahtuu keskiviikkona 19.1.2022.


Lääkityksen osalta toivomme asiakkaiden huolehtivan omien reseptiensä mahdolliset
uudistamistarpeet mahdollisimman pitkälle vielä kuluvan vuoden puolella, jotta ne eivät ajoittuisi
juuri uuden järjestelmän käyttöönottoon. Reseptien uudistamispyynnöt, jotka on laitettu
terveysasemien kautta uusittaviksi, tulee olla käsiteltyinä terveyskeskuksissa ennen käyttöönottoa
teknisistä syistä.


Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin ky, L-PSHP

Takaisin