Kallinkankaan voimajohtotyöt viikolla 47-51 

TIEDOTE (avautuu tämän linkin kautta) 

Kallinkankaan voimajohtotyöt VK47-51
Keminmaa – Isohaara A 110kV voimajohdon muutostyöt alkaa tällä viikolla pylväskasauksilla, joista
aiheutuu mahdollisesti pientä haittaa ulkoilijoille.
Itse työn suorittaminen alkaa näillä näkymin viikolla 47 maanantaina ja pylväitä aletaan nostelemaan 48
viikon aikana.
Viikkojen 47-51 välillä puretaan vanhoja voimajohtopylväitä pois sekä pystytetään uusia. Tällä aikavälillä
alueella liikkuminen ei olisi suotavaa ihmisten turvallisuuden takaamiseksi.
Myös työmaa-alueella olevan valaistuksen osalta tulee muutoksia muutostöiden aikana.

Takaisin