Palveluohjaukseen tulevien hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa 

Kesän aikana palveluohjaukseen on tullut runsaasti hakemuksia koskien kotihoidon

palveluita, omaishoidontukea ja palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista.

 

Kesälomien ja hakemusten yllättävän suuren määrän takia, voi hakemuksen käsittely

viivästyä. Hakemukset käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin sallitussa käsittelyajassa.

Takaisin