Kirkonmäen koulun toiminnan keskittäminen koulukeskukseen 

Kutsu osallisuustilaisuuteen

 

Aika: ke 7.4.2021 klo 17.00 - 18.30

Paikka: Etä, oheinen linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc4Mjk4YzMtYTZlNy00NTJkLWE0YTQtZGQwNTcyNGFkYjNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a76d88c-fd55-41be-8892-9d6862787a7e%22%2c%22Oid%22%3a%22a5a07316-5188-4640-a713-f5cb152788fb%22%7d

Läsnä:  Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Juhani Hiltunen, vs. kunnanjohtaja Hannele Matinlassi, vs. sivistystoimenjohtaja Ari Aho ja vs. rehtori Minna Antinoja

 

Taustaa

Kunnanvaltuusto  päätti  joulukuussa, että Pirpalan päiväkodin vaihtoehdot pitää selvittää heti alkuvuodesta. Pirpalan remonttiin varattiin samassa kokouksessa  300 000€.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsi Keminmaan kunnan  kaksivuotisen esikoulun kokeilukunnaksi siten, että kaikilla viisivuotiailla on mahdollisuus osallistua esikouluun 1.8.2021 alkaen. Tieto valinnasta tuli tammikuun lopussa.  Heti oli selvää, etteivät Pirpalan tilat riitä eivätkä sovellu esikoulun käyttöön.

Virkavalmistelussa asia eteni  niin, että sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että  valmistelua jatketaan vaihtoehdon viisi pohjalta, mikä tarkoittaa mm. seuraavaa.

 

VE 5 Kirkonmäen pikkukoulun antaminen varhaiskasvatuksen käyttöön

Koulun  toiminnot voidaan tilajärjestelyillä keskittää koulukeskukseen, pl. teknisen työn luokka.

+ koulun toiminta yhden katon alla

+ tilojen käyttö tehostuu

+ henkilökunnan monipuolista pedagogista osaamista voidaan paremmin hyödyntää

+ säästää jonkin verran kustannuksia, kun päällekkäisyyksiä voidaan purkaa

+ oppilashuolto on lähempänä (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi)

+ ennakoidaan oppilas- ja opettajamäärien vähenemistä lähivuosina

- kuljetusoppilaiden määrä lisääntyy hieman

- sisäliikuntatiloista ajoittaista pulaa

- mahdollinen muutosvastarinta

 

Kehittämistoimia

välituntipihan laajennus ja leikkipaikat
saattoliikenteen vaihtoehto
kaukalon viereinen sorakenttä
 

Pikkukoululle voidaan sijoittaa Pirpalan eskarit ja viskarit eli viisivuotiaat.

+ lisärakentamisen tarve poistuu

+ iso piha alue, jota voidaan monipuolisesti kehittää kasvatusta ja pedagogiaa tukemaan

+ pieni liikuntasali varhaiskasvatuksen käyttöön

+ nopeasti toteutettavissa

- eskari ei ole koulun yhteydessä

- kuluja aiheutuu

                             - pihan aitaaminen

                             - kalustehankintoja, esim. sängyt

- mahdollinen muutosvastarinta

 

Lisätiedot: Vs. sivistystoimenjohtaja Ari Aho, p. 040 5965045, ari.aho@keminmaa.fi

 

Tervetuloa!

 

 

 

 

 

 

 

Takaisin