Muutoksia joukkoliikennevuoroihin 

Koulujen ja oppilaitosten siirtyminen etäopiskeluun sekä muu arjen liikkumisen väheneminen Koronaviruspandemian
johdosta vaikuttaa merkittävästi myös linja-autovuorojen tarjontaan.

 

Lisätietoa Meri-Lapin joukkoliikenne -sivustolta

Takaisin