Keminmaan kunnan toimenpiteitä koronaviruksen estämiseksi 

TIEDOTE (päivitetty 16.3.2020) 

 

Keminmaan kunnan ohjeistuksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi

Kunnan henkilökunnalle

Talous- ja henkilöstöjohtaja Helena Bomström, puh. 040 – 671 6167

• Kunnassa ei tehdä koulutus- ja tai muita matkoja. Tämä koskee myös henkilökunnan koulutuksia ja yhteisreissuja.

• Vierailijaryhmiä ei oteta vastaan alueen ulkopuolelta.

• Kokoukset pidetään mahdollisuuksien mukaan etänä, muuten pidetään vain toiminnan kannalta välttämättömät kokoukset.

• Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstöhallinnon laatima ohjeistus henkilöstölle.


Sivistyspalvelut

vs. sivistystoimenjohtaja Hannele Matinlassi puh. 040 – 831 7758
• Leirikoulut ja luokkaretket kielletään.

• Koulut, päiväkodit, vapaa-aikapalvelut ja kirjasto eivät järjestä yhteistapahtumia eivätkä osallistu yhteistapahtumiin pois lukien ylioppilaskirjoituksia.

• Oppilaille myönnetään vapaata huoltajien pyynnöstä, vaikkei lapsi olisikaan sairas tai häntä ei olisi määrätty karanteeniin. Rehtori tai opettaja myöntää luvan tilapäiseen poissaoloon erityisestä syystä. Opettaja voi turvautua päätöksenteossa esimerkiksi oman koulun terveydenhuollon ammattilaisiin. Terveydenhuoltoa ei tule kuitenkaan kuormittaa turhaan. Opettaja antaa oppilaalle tehtäviä poissaolon ajaksi.

• Karanteenitilanteessa koulut antavat tehtäviä Wilmaan tai Googleen tai muulle sähköiselle alustalle.

• Huoltajien tulee seurata Wilman tiedotteita ja viestejä. Muutenkin ollaan normaalisti vuorovaikutuksessa Wilman välityksellä.

• Mikäli olette palanneet ulkomailta, ottaisitteko yhteyden koulun rehtoriin tai varhaiskasvatusyksiköiden johtajaan.

• Poissaoloa voi anoa suoraan rehtorilta viikon ajaksi Wilman viestillä. • Sairasta lasta ei saa tuoda varhaiskasvatukseen, ja sairas oppilas/opiskelija ei saa tulla kouluun.


Hyvinvointipalvelut

perusturvajohtaja Katja Raatikainen, puh. 040 – 779 0907
• Vierailut ikäihmisten hoivakoteihin ja ryhmäkoteihin on rajoitettu, ainoastaan saattohoidossa olevien asiakkaiden luona vierailut sallitaan.

• Ikäihmisten päivätoiminta on laitettu toistaiseksi kiinni. • Lapsiperheiden kotipalveluissa käytetään suojaimia, mikäli siellä on flunssaisia asiakkaita.

• Rantatuvan toiminta suljettu lukuun ottamatta kuntouttava työtoiminta.

 

Vuokra-asunnot Oy

Toimitusjohtaja Päivi Kemppainen, puh. 0400 126 614
• Suositellaan välttämään asiointia toimistolla ja suosimaan yhteydenottoja sähköpostitse ja puhelimella.

Keminmaan Energia ja Vesi Oy

Toimitusjohtaja Jukka Kuula puh. 040 – 832 7703
• Asiakaspalvelu on suljettu toistaiseksi - asiointi puhelimella, sähköpostilla ja toimitilalla olevan postilaatikon kautta.

• Asiakaskäyntejä käydään vain vika / häiriötilanteessa, mm. vesimittarien vaihtoja ei tehdä toistaiseksi.

• Toimittajia on ohjeistettu siten, että vain välttämättömät fyysiset käynnit toimitiloissamme ovat hyväksyttyjä.

• Henkilökunta ei osallistu muihin kuin skype-koulutuksiin.

Tällä hetkellä on erittäin tärkeä huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta THL:n ohjeistuksen mukaisesti.
Sairastumistapauksissa noudatetaan viranomaisten ja THL:n ohjeita.

Huomioidaan Perämeren Jätehuolto Oy:n ohjeet.
Mehiläinen Länsi-Pohja on avannut koronavirusneuvontapuhelimen alueen asukkaille 6.3.2020, puh. 040 - 825 1072.


Rajoitustoimet ovat voimassa toistaiseksi. Tilanteen muuttuessa ohjeistusta päivitetään.

 

 

Takaisin