Meri-Lapin joukkoliikenteestä voi antaa palautetta 

Meri-Lapin joukkoliikenteestä voi antaa palautetta

 

http://www.tornio.fi/index.php?p=merilapinjoukkoliikenne  (seutulogistikolle)

 

tai

 

https://www.keminmaa.fi/index.php?p=Palaute    (kunnan oma palautteenantokanava)

Takaisin