Hiihtoladut on tarkoitettu vain hiihtäjille -tiedote 

Keminmaan kunta muistuttaa ulkoilijoita, että hiihtoladut on tarkoitettu vain hiihtäjille silloin kun se on merkein osoitettu. Hiihtoladulla tarkoitetaan hiihtä-mistä varten kunnostettua aluetta kokonaisuudessaan: perinteisen hiihtotavan latujen lisäksi vapaata hiihtotapaa varten kunnostettua tasaista aluetta. Ladulla käveleminen rikkoo ladut ja latu-urat ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Lisäksi kävelyvauriot aiheuttavat lisäkustannuksia kunnossapidolle, kun kunnossapitoa joudutaan tehostamaan. Hiihtoreitin ylläpitäjä saa kieltää ladulla kävelemisen.

Kävelykielto perustuu lakiin. Maastohiihtoladut kuuluvat kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) piiriin. Tämä lainsäädäntö edellyttää, että palvelun tarjoaja huolehtii maastohiihtolatujen ja latu-urien turvallisuudesta ja kunnossapidosta. Turvallisuuteen kuuluu mm. hiihtäjien riittävä  varoittaminen ja tiedottaminen. Latuturvallisuuden vuoksi on tärkeää, että näitä annettuja ohjeistuksia noudatetaan.

Hiihtolatujen turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota myös järjestyslaissa (612/2003). Järjestyslain mukaan koirat on pidettävä taajamassa kytkettynä ja koiran omistajan on pidettävä huolta siitä, että eläin ei pääse mm. yleiselle hiihtoladulle.
Erityispoikkeuksena sallitaan koirahiihto kun on kyse harjoittelusta, mutta tä-hän on tarkkaan määritetty ladut ja aika.

Keminmaa 19.2.2015


KEMINMAAN KUNTA
Tekniset palvelut
Vapaa-aika palvelut

Takaisin