Tietopaketti Rajakankaan asemakaavasta ja yritystonttien varaamisesta 

Rajakankaan uusi liike- ja teollisuustontteja sisältävä asemakaava on saanut lainvoiman ja kaavan toteutus on lähtenyt käyntiin alueen raivauksella ja kunnallistekniikan suunnittelulla. Kunnallistekniikan rakentaminen aloitetaan syksyllä ja katurakentaminen viimeistään alkuvuodesta 2021 siten, että valitun alueen tontit ovat rakennettavissa saman vuoden keväällä. Kunnallistekniikka ja kadut toteutettaneen kahdessa osassa.

 

Tonttivaraustilanne 11.11.2021

Tiedote Keminmaan Rajakankaan yrityspuiston kaavan lainvoimaisuudesta

Hyväksytty Rajakankaan asemakaava

Rajakankaan asemakaava-alueen tonttien pinta-alat

 

Uudella alueella on 45 tonttijaon mukaista rakennuspaikkaa, mutta tonttijako on ohjeellinen ja mahdollistaa tonttien räätälöinnin yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Uusien tonttien yhteispinta-alat ja rakennusoikeudet ovat seuraavat:

 

kaavamerkintä                                                             pinta-ala      rakennusoikeus

KTY (toimitilarakennukset)                                            68 003 m²      30 601 m²

T-kem (teollisuus- ja varasto, kemikaalit)                       34 287 m²      15 429 m²

T-1 (teollisuus, varasto ja logistiikkapalvelut)                  46 978 m²      21 140 m²

T (teollisuus- ja varastorakennukset)                            157 447 m²      70 851 m²

                                                yhteensä                   306 715 m²   138 021 m²

 

Asemakaavamääräyksillä säädetään mm. Perämerentien (moottoritien) varrella olevien kortteleiden suunnittelusta siten, että niissä on huomioitava valtatien läheisyys ja imagoarvo, joten suunnitteluratkaisujen ja pihajärjestelyjen tulee olla korkeatasoisia.

Alue on logistisesti loistavalla paikalla ja myös suunnittelussa se on otettu huomioon. Rajakankaantielle tulee rautatien alitus ja katu muodostaa suoran yhteyden vanhalta Palvelualueelta Jäämerentielle. Kaavaan on varattu tila teollisuusraiteelle, jos sellaisen tarvetta ilmenee.

Alueella on kaukolämpö.

 

Kunnanhallitus päätti esittää Rajakankaan alueen tonttien hinnaksi 7,00 €/m². Hinta menee vielä valtuuston vahvistettavaksi, joten ennen sitä tehtävien varauspäätösten yhteydessä hyväksytettävä vuokrasopimusluonnos hyväksytään hinnan osalta ehdollisena.

 

Tonttien neliövuokra on 0,63 €/m² (9 % myyntihinnasta). Varattavista tonteista tehdään ensin rakennusvelvoitteella oleva vuokrasopimus. Rakentamisen toteuduttua tontin voi joko pitää vuokralla tai lunastaa valtuuston kulloinkin hyväksymällä hinnalla.

 

Varaushakemuksen voitte tehdä sähköpostilla suoraan osoitteeseen pekka.makela@keminmaa.fi.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulisi näkyä varattavan tontin kortteli ja tonttinumero, yrityksen tiedot, hieman perusteluja tilan tarpeelle eli tietoa tulevan rakentamisen laadusta, laajuudesta ja kokoluokasta sekä aikataulutuksesta.

Kunnanhallitus päättää varauksesta ja yhtäaikaisesti sen kanssa vuokrasopimusluonnoksesta, joten vuokrasopimuksen allekirjoittaminen - jos ja kun se tulee ajankohtaiseksi - ei vaadi enää uutta päätöksentekokierrosta.

 

Varaus on voimassa vuoden ja siitä peritään 500 euron varausmaksu, joka hyvitetään ensimmäisessä vuokrassa, jos varaus johtaa vuokrasopimukseen.

 

Lisätietoja tarvittaessa:

kaavoittaja Pekka Mäkelä, 040-7314559, pekka.makela@keminmaa.fi

tekninen johtaja Jussi Korpi, 040-124 4351, jussi.korpi@keminmaa.fi

Keminmaan Energia ja Vesi Oy, toimitusjohtaja Jukka Kuula, 040-832 7703,
jukka.kuula@kmev.fi

 

 

 

 

Takaisin