Tiedote Keminmaan sivistyspalveluiden toiminnasta 14.5.2020 alkaen 

 Keminmaan kunta    

                        

TIEDOTE KEMINMAAN SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMINNASTA 14.5.2020 ALKAEN

Keminmaan sivistyspalveluiden toiminta muuttuu 14.5.2020 valtioneuvoston periaatepäätöksen 30.4.2020, Lapin aluehallintoviraston päätösten 8.5., 12.5. ja 13.5.2020 sekä Keminmaan sivistyslautakunnan päätöksen 11.5.2020 mukaisesti.

 

Toiminnassa ja palveluiden järjestämisessä toimitaan seuraavasti:


Varhaiskasvatuspalvelut

Kaikki varhaiskasvatusyksiköt ovat toiminnassa 28.5.2020 asti. Sen jälkeen esiopetusta antavat päiväkodit yhdistyvät oman alueensa toiseen päiväkotiin. Kesän aikana varhaiskasvatusyksiköiden toiminta keskitetään edelleen siten, että keskustan, Lautiosaaren ja Jokisuun alueella on jokaisessa yksi päiväkoti, joka on auki koko kesän ajan. Muut yksiköt sulkeutuvat porrastetusti lapsimäärän vähetessä. Kesäajan jälkeen toimintaa on jälleen kaikissa yksiköissä.

Varhaiskasvatuksen päivittäisessä arjessa henkilöitä pidetään samassa tilassa mahdollisimman vähän. Toiminnan puitteissa jakaannutaan toimimaan pienryhmissä aina, kun se on mahdollista. Ulkotiloja käytetään mahdollisimman paljon toiminnan porrastamiseen. Henkilökunta huolehtii lasten käsien pesut hoitopäivän aikana. Henkilökunta jakaa myös ruoan.

Varhaiskasvatusmaksuja ei peritä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeusolotilanteessa ajalla 14.5. – 30.6.2020, mikäli lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen ja poissaolo on ennalta ilmoitettu. Päätös koskee päiväkoti- ja perhepäivähoitoa, esiopetuksen lisäksi varattua varhaiskasvatusta ja palvelusetelillä tuotettua varhaiskasvatusta. Oikeus palveluseteliin säilyy, vaikka 60 päivää ylittyisi poikkeustilan vuoksi.

Koulutuspalvelut

Perusopetuksessa opetus järjestetään pääsääntöisesti lukujärjestyksen ja sivistyslautakunnan hyväksymien opetussuunnitelmaan perustuvien suunnitelmien mukaisesti. Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan. Yläkoulussa oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti samoissa ryhmissä ja luokkahuoneissa. Lukion tilat otetaan yläkoulun käyttöön. Työskennellään mahdollisimman väljästi ja vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa fyysisessä kontaktissa toisten kanssa. Keskuskoulussa pidetään viikolla 22 monialainen oppimiskokonaisuus Minä osana hyvinvoivaa ympäristöä. Perinteisiä kevätjuhlia ei pidetä.

Koulukuljetus järjestetään normaaliolojen tapaan.

Ruokailu järjestetään porrastetusti. Ryhmät ruokailevat erillään toisista joko luokissa tai väljästi ruokasalissa.

Käsi- ja yskimishygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota opastaen ja valvoen.

Lukiossa opetus järjestetään etäopetuksena lukuvuoden loppuun saakka.

Vapaa-aikapalvelut

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu lähipalveluna 14.5.2020- 31.5.2020 välisenä aikana. Toiminnan järjestämisessä lapsia jaetaan ryhmiin, ja ryhmien lisätilana käytetään koulujen sisätiloja ja koulujen piha-alueita. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksuja ei peritä poikkeusoloissa 14.5. – 30.5.2020, jos lapsi ei osallistu aamu- ja iltapäivätoimintaan, vaikka lapsella on toimintaan osallistumisesta voimassa oleva päätös.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen. Harjoitusvuoroja myönnetään 14.5.2020 alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen.  Urheilukilpailuja ja -sarjoja varten Keminmaan ulkoliikuntapaikoille myönnetään vuoroja 1.6.2020 alkaen erityisjärjestelyin.

Vapaa-aikapalvelut tarjoavat palveluja ja järjestävät toimintoja 1.6.2020 alkaen noudattaen hallituksen linjaamia kokoontumisrajoituksia ja toimintaohjeita.

Kirjastopalvelut

Kirjastossa otetaan käyttöön ns. pika-asiointi 11. - 29.5.2020. Pika-asioinnilla tarkoitetaan vain varausten noutamista ja palautusten jättämistä. Kirjaston asiakastilat on rajattu, eikä kirjastoon voi jäädä oleskelemaan ja esimerkiksi etsimään kirjoja ja muuta aineistoa tai lukemaan lehtiä. Varauksia voi tehdä verkkokirjastossa, puhelimella tai sähköpostilla.

Käytännössä kirjastoon päästetään sisään yhtä aikaa korkeintaan kaksi ihmistä/perhettä (palauttamaan ja lainaamaan). Asiakaspalvelutiskille on hankittu pisarasuojat. Asiakaspalveluajat ko. ajalla ovat: ma – ke klo 9 – 19, to – pe klo 9 - 17. Asiakkaat pääsevät sisälle soittamalla kirjaston ovipielessä olevaa ovikelloa.

 

Keminmaassa 14.5.2020
Keminmaan kunta

Sivistyspalvelut

 

 

Takaisin