Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemisesta 

 

KEMINMAAN KUNTA

Vapaa-aikapalvelut                  
13.1.2020                                                                     

TIEDOTE - vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemisesta

Lapin aluehallintavirasto on myöntänyt Keminmaan kunnan vapaa-aikapalveluille erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseen vuodelle 2020. Avustuksen avulla tuetaan lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen aloittamista/jatkamista perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden 7-15- vuotiaiden lasten tai nuorten liikunnan harrastamisen perustoimintaa; jäsen- ja/tai kausimaksuja. Perustoimintaa on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen yhdistyksen ohjatussa liikuntatoiminnassa. Erityisesti on huomioitava, että avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki ei ylitä 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluviksi.

Perheiden yhdyshenkilönä toimii Keminmaan kunnan hyvinvointiohjaaja, johon perheet voivat olla yhteydessä halutessaan avustusta omille lapsille/nuorille. Perheen kanssa yhdessä katsotaan mahdollinen liikuntaharrastus hankkeessa mukana olevien liikuntaseurojen suomista mahdollisuuksista. Tieto avustuksen saaneesta lapsesta/nuoresta menee hyvinvointiohjaajan kautta yhdistyksen yhdyshenkilölle. Tämän perusteella jäsen- ja/tai kausimaksu maksetaan tapauskohtaisesti liikuntaharrastusta järjestävälle yhdistykselle.

Hankkeessa mukana olevat keminmaalaiset yhdistykset:

 * Keminmaan Naisvoimistelijat ry
 * Keminmaan Pallo ry
 * Keminsuun Kisa ry
 * Suunta 2000 ry
 * Tanssiurheiluseura Aida ry
 

Hyvinvointiohjaajan yhteystiedot:

Emma Kuoksa puh. 040 356 3005
emma.kuoksa@keminmaa.fi


Hyvinvointiohjaajan sijaisena toimii 27.1 – 26.4.2020 välisen ajan:

Mikko Voutilainenpuh. 040 356 3005
mikko.voutilainen@keminmaa.fi

 

Takaisin