Lapin ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Lappi) 

Lapin ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 

  • rakennusperinnön hoitoon
  • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin ja pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin
  • vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön
  • vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen
  • kalataloudellisiin kunnostuksiin
  • tunturialueiden ympäristönhoitoon
  • saariston ympäristönhoitoon
  • luonnonsuojelulailla rauhoitetun lajin aiheuttamaan vahinkoon

 

Linkki kirjeeseen

Takaisin