Esiopetukseen ilmoittautuminen Keminmaassa 

Keminmaan kunta järjestää esiopetusta 6-vuotiaille lapsille sivistystoimen esiopetusryhmissä.

Esiopetus vuonna 2019 Keminmaan kunnassa alkaa 19.8.2019 klo 9.00.

 

Esiopetukseen ilmoittautumisaika toimikaudeksi 2019 -2020 on 11. – 17.2.2019.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen hakemuksen kautta.

 

SÄHKÖINEN ASIOINTI

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin, varhaiskasvatushakemus
ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkkiosoitteesta:

 

https://sote.easiointi.fi/fi/web/keminmaa-vaka

 

Huomioitavaa on:

Mikäli esiopetuksen lisäksi tarvitaan aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä hakea erikseen toisella sähköisellä hakemuksella myös 17.2.2019 mennessä.


Päätös esiopetuspaikasta lähetetään kotiin toukokuun aikana. Esioppilaat sijoitetaan perusopetukseen pohjaten lähikoulupiirinsä mukaiseen esiopetuspaikkaan.

Tutustuminen esiopetuspaikkaan järjestetään toukokuussa 16.5.2019 klo 17.00-19.00 ja siitä ilmoitetaan esiopetuspaikkapäätöksen yhteydessä toukokuussa.
Aikaa tutustumiselle ei tarvitse erikseen varata.
 

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 alkaen (HE 135/2014).

Lakia sovelletaan siten, että vanhempia velvoitetaan hakemaan lapsilleen esiopetuspaikka tai muulla tavalla huolehtimaan lapsensa esiopetuksen järjestämisestä.

 

Esiopetusta annetaan 700h/lukuvuosi, mikä tarkoittaa 20h/viikko. Esiopetusaika on 9-13.00. Opetuksesta vastaavat lastentarhanopettajat ja ryhmissä heidän työpareinaan työskentelee hoitaja /hoitoapulainen. Esiopetuspäivään sisältyy opetus, toimintamateriaalit ja lounas.

Maksuton kuljetus järjestetään niille esioppilaille, joilla välimatka esiopetuspaikan ja kodin välillä on yli 3 km. Emme suosittele lapsen kulkemista yksin.

 

Esiopetuspäivinä iltahoito (klo 17 jälkeen) sekä mahdollinen viikonloppuhoito on tarjolla Kellomäen vuoropäiväkodissa. Vanhemmat huolehtivat itse mahdollisen kuljettamisen vuoropäiväkotiin työvuorojensa mukaisesti.

Lapsen hoitopäivän pituus = huoltajan työaika + työmatkaan kuluva aika. Varhaiskasvatuslaissa suositellaan, ettei lapsen hoitopäivän pituus saisi ylittää 10h.

 

PÄIVÄHOITOMAKSUT:

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, perhe maksaa siitä päivähoitomaksun.

Esiopetuksen lisäksi päivähoidossa olevilta lapsilta peritään hoidon osalta 20-80% :

kokopäivämaksusta hoidon määrästä riippuen.

 

Esiopetuksessa oleva lapsi esiopetuksen lisäksi päivähoidossa (esiopetuskuukausien aikana) :

 Sovittu hoitoaika tuntia/kk

Asiakasmaksu prosenttia
korkeimmasta maksusta

Enintään €/kk                                     

enintään 30 tuntia

20%

58 €

31-60 tuntia

40%

116 €

61-90 tuntia

60%

173 €

yli 90 tuntia

80%

231 €

HUOM! ESIOPETUS KLO 9-13.00 ON ILMAISTA!

 

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajien yhteystiedot; puhelinaika klo 8-9.30

Johanna Maunu 040 828 1787,  johanna.maunu@keminmaa.fi

Mari Kuivalainen, 040 578 6026,  mari.kuivalainen@keminmaa.fi

Hanna Postinen, 040 578 6021,  hanna.postinen@keminmaa.fi 

 

Esiopetusyksiköt alueittain 

Laurila
 - Kirkonmäen päiväkoti, Väylätie 33, p. 040-7258606

Kemijoen itäpuoli (Lautiosaari) 
 - Pölhön päiväkoti, Tasasentie 7, p.040-7240347

Jokisuu - Lassila alue 
-  Lassilan päiväkoti, Koulutie 2, Lassilan vanha koulu, p. 040-5815339
 

 

Takaisin