Rakennuslupien käsittely kesän 2018 aikana 

Rakennusvalvontatoimistot ovat suljettuina kesälomien vuoksi:

 

Tornio 09.-29.07.2018 (vko28-30)

Keminmaa 09.07-05.08.2018 (vko 28-31)

Tervola 02. -29.07.2018 (vko27-30)

 

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä edellä mainittuina aikoina. Kesäkuun 21. päivään mennessä toimitetut myöntämiskelpoiset lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen lomataukoa.

Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja hakemus halutaan käsittelyyn ennen lomataukoa, lupahakemus liitteineen on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään 06.06.2018.

Kiireellisissä tapauksissa voitte ottaa yhteyden alueen muihin rakennustarkastajiin. Viikoilla 28-30 kaikki rakennustarkastajat ovat lomalla.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT

Takaisin