Ota kantaa kuntastrategian valmisteluun! 

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

 

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen.

Valtuusto on pitänyt uuden kuntastrategian laadintaa valmistelevan 1. työpajan 28.9.2017. Alla on tilaisuudessa esitellyt alustukset sekä työryhmien työskentelyn tulokset ja yhteenveto.

 

Alustukset

Työryhmät

Elinkeino- ja hankekoordinaattori

Ryhmä 1 Yritysympäristö ja elinvoima

Kunnaninsinööri

Ryhmä 2 Kunnan talous

Kunnanjohtaja

Ryhmä 3 Hyvinvointipalvelut

Perusturvajohtaja

Ryhmä 4 Sivistyspalvelut

Sivistystoimenjohtaja

Ryhmä 5 Tekniset palvelut

Talousjohtaja

Yhteenveto

 

Vastaa kyselyyn – se ei vie kauan aikaa – ja ota kantaa oman kuntasi kehittämiseen!

https://fi.surveymonkey.com/r/Kuntastrategia

Kysely sukeutuu 15.12.2017

 

Valtuusto on pitänyt kuntastrategian laadintaa valmistelevan 2. työpajan 2.11.2017.
Alla on tilaisuudessa esitellyt alustukset sekä työryhmien työskentelyn tulokset.

Alustukset

Työryhmät

Keminmaan Energia Oy

Ryhmä 1 Kunnallinen infrastruktuuri

Keminmaan Vesi Oy

Ryhmä 2 Asuminen

Keminmaan Vuokra-asunnot Oy

Ryhmä 3 Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Ryhmä 4 Kuntalaisten osallistuminen

Takaisin